Nesodden kommune – Sjekk radonnivået i huset ditt.

Nesodden
Nesodden – Photo By Akershus Venstre (Nesodden – ferge) [CC BY-SA 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Norge er på grunn av byggemåte, geologiske og klimatiske forhold utsatt for radongass.

Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus,husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser i områder som ellers er lite utsatt. En radonmåling bør derfor bli gjennomført i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Les hele nyhetssaken her: http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?AId=3302&MId1=14007