Nedre Eiker Kommune måler radon i alle kommunale bygg

Nedre Eiker Kommune er en av få kommuner som har kommet igang med målinger av radon i alle bygg.

Les saken på kommunen sin hjemmeside her:

http://www.nedre-eiker.kommune.no/maaler-radonnivaaet-i-alle-kommunale-bygg.5325489.html