Montering av nytt ventilasjonsanlegg har redusert radonverdiane i Utvik barnehage

Montering av nytt ventilasjonsanlegg har redusert radonverdiane i Utvik barnehage til 50 Bq/kbm. Det betyr at lokalet kan friskmeldast.

Les mer:

http://www.fjordingen.no/nyhende/article509011.ece