Miljørettet helsevern i Grenland oppfordrer leietakere om å sjekke radondokumentasjon.

– Det er huseier som i utgangspunktet har ansvaret for å følge regelverket. Og som leietaker ville jeg personlig gått på huseier og bedt om dokumentasjon på dette. Hvis ikke leietakeren får denne dokumentasjonen, så må en vurdere å gå videre med saken. Da kan de også kontakte oss, og da har vi muligheten til å gi pålegg, sier Fagleder i Miljørettet helsevern i Grenland, Marit Røsvik. Les hele saken her: article7231766.ece