Miljøkrav til utleier – Hvem har ansvaret for høye radonverdier på arbeidsplasser

Hvem skal ha ansvaret dersom det blir påvist et forhold som er i strid med et miljøkrav, eksempelvis for høye radonverdier i lokalene? Dersom det fremgår av kontrakten at dette er utleiers ansvar, hvilke beføyelser skal leietaker i en slik situasjon kunne gjøre gjeldende? Vil retting være en mulighet for utleier eller skal leietaker i en slik situasjon kunne heve? Skal leietaker ha rett til å fraflytte lokalene mens utbedringen pågår for utleiers kostnad?

Les mer:

http://www.nenyheter.no/40411