Meldal kommune måler for radon i alle skoler, barnehager og utleieboliger

Radonmålinger vinteren 2012/2013

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1.januar 2012.

I løpet av en treårsperiode er det meningen at utleiere av boliger skal få tid til å måle radon og gjøre tiltak.

 

Bilde: Radon under hus Meldal kommune har en rekke offentlige bygg og mange utleieboliger.Vinteren 2012 ble det foretatt en del målinger som viste for høye radonkonsentrasjoner i noen bygg.

I løpet av sommeren og høsten er det foretatt strakstiltak i flere bygg med gode resultater.

I løpet av førstkommende vinter vil Meldal kommune foreta målinger i alle utleieboliger og offentlige bygg og deretter treffe tiltak for eventuelle utbedringer. Slik vil vi fylle forskriftens krav til trygghet for beboere og ansatte og ikke minst for barnehagebarn og elever.

Les mer:

http://www.meldal.kommune.no/default.asp?uid=3646&Cid=0