Lungekreft fire ganger vanligere på østkanten enn på vestkanten i Oslo

Det er velkjent at radonstråling kan lede til lungekreft.

Les mer:

http://www.osloby.no/nyheter/Lungekreft-fire-ganger-vanligere-blant-menn-pa-Sagene-enn-pa-Ullern–7037916.html