Les VG artikkel om lungekreft

Å bli eksponert for radongass kan lede til lungekreft. Nye forskningstall viser at årsaken for mange lungekrefttilfeller er ukjent. Les hele artikkelen her:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10143633