Les hva Miljøkommune.no skriver om radon i kommunal saksbehandling

Hva er Miljøkommune.no?

Miljøkommune.no er et hjelpemiddel i kommunal saksbehandling innen miljø og planlegging.

Det er Miljøverndepartementet som eier nettstedet.

Nettstedet gir en oversikt over hva som er kommunens myndighet og oppgaver i de lover og regler som sorterer under Miljøverndepartementet.

Les hva siden sier om radon:

http://www.miljokommune.no/Sok/?q=radon