Myndigheter om radon

Radon er en komplisert utfordring for kongeriket Norge og det er først i nyere tid samfunnet tar dette på alvor. Det er flere offentlige instutisjoner som har råd, veiledning og regelverk om radon.

Statens Strålevern (NRPA)

o Skoler, barnehager og utleieboliger – Egne veiledere
o Hjemmeside

SINTEF

o Forskning, teknologi og innovasjon
o Hjemmeside

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) - Radonkart

o NGU har laget radonkart som gir antydninger om hvilke områder som er mest utsatt
o Hjemmeside

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) - TEK10 - Krav til nybygg

o Enkelte kommuner krever radonkontroll til ferdigattest
o Hjemmeside

Arbeidstilsynet om radon

o Retningslinjer for arbeidsgivere finnes i veileder 605
o Hjemmeside

Radonmåling

Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen desember 2014

Radonmåling

Radonmåling i skoler og barnehager

Radonmåling

Radon i skoler og barnehager – strengere regelverk

Radonmåling

Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge

Radonmåling

Måleprosedyre for radon i boliger

Radonmåling

Radon i utleieboliger – strengere regelverk

Radonmåling

Radon i arealplanlegging

Radonmåling

Alunskifer

Radonmåling