Leieboerforeningen – Utleier skal sjekke radonnviået

Utleier skal sjekke radon-nivået

Regjeringen har vedtatt ny strålevernforskrift som trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriften innebærer blant annet at det er innført bindende grenseverdier for radon i utleieboliger.

Les mer:

http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=33576