Kreftregisteret varsler historisk høye lungekrefttall

Kreftregisteret varsler historisk høye lungekrefttall.

Stoffer som radon, asbest, nikkel og krom regnes som risikofaktorer til utvikling av lungekreft, særlig hvis man røyker i tillegg til å bli eksponert for disse stoffene.
– Tallene bekymrer oss. Dette er en svært alvorlig kreftform å bli rammet av, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. Les hele saken her: kreftregisteret-varsler-historisk-h%C3%B8ye-lungekrefttall