Internat med dårlig inneklima og for høye radonverdier rives!

Altaposten og NRK fortalte tidligere om internat i Alta med for høye radonverdier. Les sakene her:

http://www.nrk.no/nordnytt/radonmalinger-i-alta-1.7743578

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article476305.ece

Nå rives et internat, men deler holdes fortsatt stengt grunnet høye radonverdier! Les den saken her:

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article7532285.ece