Radonmåling

Internasjonal enighet om at radonverdiene må ned!

Nasjonale handlingsplaner for radon bør ha som mål å redusere lungekreftrisikoen for både røykere og aldri-røykere. Det gjøres ved å redusere høye radonnivåer i inneluft, konkluderer en internasjonal workshop.

Les hele nyhetssaken her på Statens Strålevern sine nettsider:

http://www.nrpa.no/nyheter/92023/internasjonal-enighet-om-at-radonkonsentrasjonene-maa-ned