Ingen endring i radonregler for nye bygg!

TEK 10 stiller krav til radonforebyggende tiltak i byggegrunn uavhengig av grunnforhold. Dette blir det ikke gjort endring på selv med ny regjering. Alle bygg må ha 2 radonforebyggende tiltak hvis ikke bygget er utformet slik at det umuliggjør innsug av radonholdig jordluft.

Les nyhetssaken her:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10136411