Info fra www.regelhjelp.no

Radonnivåene i bygninger og andre lokaler skal være forsvarlige. Dette gjelder bygninger der folk har adgang, for eksempel butikker, kinoer og treningslokaler. Eksempler på andre lokaler som også må ha forsvarlige radonnivåer, er T-banestasjoner, fjellhaller og parkeringshus.

Radonnivåene er forsvarlige når de er så lave som det er praktisk mulig å oppnå i det enkelte tilfellet.

Les mer:

http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Radon/