Huseiernes Landsforbund etterlyser bedre informasjon om radon fra kommunene.

Kristiansand kommune informerer innbyggerne for dårlig om radongass, mener Huseiernes Landsforbund. Kommunen fikk laget et radonkart i 2009, men det er knapt brukt. Les hele saken her: etterlyser-radonkart-1.11521466