Høye radonverdier i Lier Kommune!

I Lier kommune ble det vinteren 2003 gjennomført 347 målinger av radonkonsentrasjonene i bolighus.

Undersøkelsen viste at risikoen for forhøyede verdier av radon i inneluft er relativt høy i store deler av kommunen.

30 prosent av boligene hadde en radonkonsentrasjon høyere enn 200 Bq/m3.

Les hele reportasjen her:

http://lierposten.no/nyheter/anbefaler-radonmaling-men-ikke-for-enhver-pris-1.3052089