Høye radonmålinger på Samkom!

RADONSTRÅLING: Nye målinger viser at det fortsatt er et høyt nivå av radonstråling på Samkom skole. Nå byggteknisk forvaltning i Vennesla kommune at de vil gjøre nye tiltak for å senke radonnivået. Les hele saken her:

http://www.venneslatidende.no/nyheter/hoye-radonmalinger-pa-samkom-1.7842481