Heradshuset i Aurland åpner igjen etter høye radonnivåer

Heradshuset i Aurland åpner igjen etter høye radonnivåer.

Heradshuset i Aurland ble stengt etter at svært høye radonnivåer ble påvist ved radonmåling. Bygget blir brukt som arbeidsplass for diverse næringsaktører i Aurland, blant annet huser det turistinformasjon og utstillinger.

Heradshuset ble stengt 4. juni og Radonkjeden fikk oppdraget med å senke radonnivåene. Allerede den 10. juni var Radonkjeden på plass og installerte radonreduserende tiltak. Det ble gjort elektroniske målinger ved installasjon av tiltakene, noe som påviste en sterk reduksjon i radonnivåene.

For sikkerhets skyld holdt Heradsshuset stengt til de kunne se at radonbrønner gav lave radonnivåer. Bygget ble gjenåpnet den 19. juni etter at man var trygge på at tiltakene fungerte tiltsrekkelig.

Aurland kommune – Heradshuset stenger.

Aurland kommune – Radontiltak gir gode resultater.

Aurland kommune – Heradshuset åpner igjen.

Bilde: «Aurland 03» av Selmer van Alten from Rotterdam, Netherlands – Aurland. Lisensiert under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurland_03.jpg#/media/File:Aurland_03.jpg