Radon på Hedemarken

Radon på Hedemarken
Radon på Hedemarken

På Hedmarken har hele 14 756 boliger for høye radonnivåer. Stange har 5 947, Løten 3 022, Hamar 3 160 og Ringsaker 2 627 boliger over faregrensen. Totalt omfatter dette 37 707 innbyggere og er et av de områdene i landet med mest radon. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.