Haster med å få målt utleieboliger for radon!

Innen 2014 må utleiere av bolig ha målt radonnivået i utleieobjektet og gjort tiltak dersom nivåene er for høye. Måling må skje i vintersesongen, fra midten av oktober til midten av april.

Les mer:

http://www.estatenyheter.no/component/content/article/1-nyhter/2674-haster-med-maling.html