Halden kommune informerer om radonmålinger i utleieboliger

Dette skriver Halden kommune på sine hjemmesider:

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem og alle som har utleieboliger skal ha målt radon og kjenne verdien per 01.01.14.

Les hele artikkelen her: http://www.halden.kommune.no/aktuelt/nyheter/Sider/Radonm%C3%A5ling-i-utleieleiligheter.aspx