Radon på Hadeland

Radonnivåer på Hadeland
Radonnivåer på Hadeland

På Hadeland og områdene rundt har hele 6254 boliger for høye radonnivåer. Brandbu har 1964, Jevnaker 932, Hønefoss 1598 og Harestua 1760 boliger over faregrensen. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.