God kjennskap til de nye radonkravene blant utleiere

Statens Strålevern har gjort en spørreundersøkelser om radon og folk bevisthet til nye radonkrav. Hele 60% av utleiere vet om radonkravet for utleieleiligheter og 43% av befolkningen for øvrig vet om radonkravene.

Videre anslås det at ca. 22% av befolkningen har målt for radon.

Les hele saken her:

http://www.nrpa.no/nyheter/91639/god-kjennskap-til-de-nye-radonkravene