Fylkesmannen i Oppland vil ha slutt på at radonmålinger i Lillehammer holdes hemmelig.

Da Lillehammer kommune for noen år siden bevilget penger til målinger var det med løfte om at resultatene skulle holdes hemmelig.

De mange som ble gitt muligheten til å måle radonforekomster i sine hjem, ble lovet full taushet om resultatene.

Les mer:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.10890458