Radon i Fredrikstad og Sarpsborg

I Fredrikstad, Sarpsborg og omegn har hele 25 096 boliger for høye radonnivåer. Fredrikstad har 15 596, Sarpsborg 6 601, Hvaler 1 592 og Halden 1 307 boliger over faregrensen. Totalt omfatter dette 75 093 innbyggere og er et av de områdene i landet med mest radon per innbyggere. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.

Vet du noe om radonnivåene i din bolig?

Finn ut mer om potensiell radonfare i ditt område - Legg inn adressen din under

MÅLE RADON

Måling er enkelt og billig,

og du kan utføre det selv

TLF

LANDSDEKKENDE GRATIS RÅDGIVNING

222 86 136

TILTAK MOT RADON

Har du allerede målt høye radonnivåer?
Les mer om radontiltak i bolig