Radon i Fredrikstad og Sarpsborg

Radon i Fredrikstad og Sarpsborg
Radon i Fredrikstad og Sarpsborg

I Fredrikstad, Sarpsborg og omegn har hele 25 096 boliger for høye radonnivåer. Fredrikstad har 15 596, Sarpsborg 6 601, Hvaler 1 592 og Halden 1 307 boliger over faregrensen. Totalt omfatter dette 75 093 innbyggere og er et av de områdene i landet med mest radon per innbyggere. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.