Fra 1. mai innføres den nye norske standarden for tilstandsrapporter ved boligsalg, NS 3600

Hva sier NS 3600 om radon:

Den nye standarden vil også gi en grundigere analyse av den byggetekniske tilstanden, boligens branntekniske tilstand, og skal gi en vurdering av radon og andre geologiske forhold.

Les hele nyhetssaken her:

http://www.adressa.no/forbruker/hjem/article7501233.ece