Forsvarsbygg kartlegger radon

I høst kartlegger Forsvarsbygg radonnivået i samtlige utleieboliger, befalsforlegninger og fjellhaller.

Bakgrunnen for prosjektet er innføringen nye krav til grenseverdier for radon i strålevernforskriften, og innen 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle disse kravene.

Les mer:

http://www.forsvarsbygg.no/Arkiv/2012/Forsvarsbygg-kartlegger-radon-/