Forsvaret kartlegger radon!

Alle utleieboliger, befalsforlegninger og fjellhaller skal måles, senere skal også alle arbeidsplassene testes.

Statens strålevern har forskrifter om hvor mye radon som tillates i alle norske utleie­boliger. Oppholdsrom skal ha maksimalt 200 becquerel per kubikk luft, men tiltak skal gjøres så snart verdien overstiger 100 becquerel.

– Det er ingen grunn til å tro at de militære boligene skiller seg mye fra andre boliger. På landsbasis vet vi at radon finnes overalt, og vi regner med at vi noen steder må inn med tiltak. Men vi vet mer når målingene er ferdige og resultatene foreligger, trolig til sommeren, sier seniorrådgiver Camilla Dahl Rustad i Forsvarsbygg.

Les hele saken her:

http://www.fofo.no/forsvaretsforum.no/Kartlegger+radongass.b7C_w7HW3Z.ips