Forbrukerrådet oppfordrer også til radonmåling

Alle utleieboliger skal innen utgangen av dette året ha gjennomført måling av radon. Det haster derfor nå for utleierne.

Det tar minst to måneder å måle radon ordentlig, og målingen må skje om vinteren. Derfor begynner det å haste for de som leier ut boliger, både private og offentlige utleiere.

Les mer:

http://www.forbrukerradet.no/forside/presse/blogginnlegg/m%C3%A5l-radon-straks