For høye radon-verdier ved Voss Gymnas

– På bakgrunn av forskrifter har eigendomsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune gjort målingar ved skulen i vinter. Nokre av målingane har vist for høge verdiar i nokre rom, og desse har me no stengt av, seier rektor ved skulen, Unn Fauskanger. Les hele saken her: article7258257.ece