Folkemøte om radon!

Arrangerer folkemøte om radon i Beisfjord

Kommunen har fått stort antall henvendelser om radon de siste månedene.

Narvik kommune vil i samarbeid med Statens strålevern, invitere til folkemøte om radon på Beisfjord skole onsdag 31. oktober kl 17.00.

Les mer:

http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article6308512.ece