Folkehelsas barnehage brøt hygienereglene skriver VG idag om.

Folkehelseinstituttet jobber for å bedre nordmenns helse. Men i deres egen barnehage ble det avdekket en rekke forhold som kunne utgjøre en helserisiko.

Da Helse- og miljøseksjonen i Bydel St. Hanshaugen var på tilsyn i Folkehelseinstituttets barnehage i mai 2011, ble det avdekket seks lovbrudd knyttet til hygiene, smittevern og inneklima.

Les mer:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnehager/artikkel.php?artid=10114634