Flyttet på dagen etter å ha målt høye radonnivåer

Corentium Home radonkjeden
Flyttet på dagen etter å ha målt høye radonnivåer

Leieboerne flyttet ut på dagen etter å hå målt høye radonnivåer. De krevde hotelldøgn dekket og husleiekontrakten opphevet ovenfor utleier, melder magasinet Hus & Bolig.

Beboerne hadde ved eget initiativ utført radonmåling over kort tid. Punktmålinger de foretok i boligen viste nivåer fra 340 til 425 Bq/m3 i boligen.

Utleier ønsket å tilby leieboerne en ny langtidsmåling og eventuelt tiltak for å redusere radonnivåene om de her skulle vise seg å være for høye.

Beboerne ønsket ikke å bo der og ville ha utleier til å dekke både hotellopphold og oppsigelsestiden i leiekontrakten. Husleietvistutvalget var derimot ikke enig – de gav medhold til utleier på bakgrunn av at korttidsmålinger ikke er nok til å oppheve et leieforhold. Utleier viste også velvilje til å rydde opp om det skulle vise seg at det var et mer omfattende problem.

Radonverdier kan variere sterkt fra dag til dag, det er derfor Statens strålevern anbefaler langtidsmåling.

Har du ikke målt radon? Se på utvalg av målere her https://radonkjeden.no/radonmålere