Europa setter fokus på radon på arbeidsplasser

Europaflagget

Statens strålevern arrangerer en workshop i samarbeid med flere andre europeiske arbeids- og strålevernsmyndigheter. Workshopen kommer av et nytt EU-direktiv om radon på arbeidsplasser.

Kan dette bety en tydeliggjøring av det som er beskrevet i Arbeidstilsynets veileder 605 om radon på arbeidsplasser?

Hittil har svært få arbeidsplasser gjennomført radonmålinger, ulikt de fleste kommunale bygg, skoler og barnehager. Er din arbeidsplass radontrygg?

Link til Arbeidstilsynets veileder 605: http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=231659

Link til artikkel hos Statens strålevern: http://www.nrpa.no/nyheter/92780/radon-paa-arbeidsplassen