Enklere krav til utleiebolig – gjelder dette radon?

Enklere krav til utleiebolig – gjelder dette radon?


Huseier må fortsatt dokumentere radonnivåer under grenseverdien.

Før jul kom en pressemelding fra regjeringen etter høring av forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for eksisterende bygg. Målet var å få til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

Det gis nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod skal gjøres om til soverom innenfor en boenhet, står det i pressemeldingen.

Dette påvirker også reglementet for radon. Det er ikke lenger krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Men man må fortsatt dokumentere radonnivåer innenfor gitte grenseverdier. Dette gjøres enklest ved å gjøre en langtidsmåling med sporfilmer. (Bestill sporfilmer her )

Her er de tekniske kravene det lempes på (punkter fra regjeringen.no):

 • Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.
 • Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.
 • Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.
 • Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.
 • Ikke krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.
 • Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.
 • Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.
 • Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.
 • Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.
  Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

Reglene gjelder fra 1. januar 2016

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bygge-om-og-leie-ut-egen-bolig-fra-nyttar/id2465552/

http://www.aftenposten.no/bolig/Dette-er-de-nye-reglene-for-bolig-fra-1-januar-663261_1.snd

http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/enklere-a-ta-i-bruk-bod-loft-og-kjeller-som-oppholdsrom/