En av tre har for mye radongass i huset skriver Tønsberg Blad

Ifølge tall fra Miljørettet helsevern i Vestfold har omtrent et av tre hus radongasskonsentrasjon som er høyere enn anbefalt. Av 1134 eiendommer som gjennomførte målinger i 2010–2011 hadde 341 av dem et eller flere rom med konsentrasjonsnivå høyere enn 200 bq (bequerel) per kubikkmeter.

I 2011–2012 var det 543 undersøkelser, 134 eiendommer hadde da for høye verdier av den radioaktive, usynlige og luktfrie edelgassen.

Les mer:

http://tb.no/forbruker/bolig/en-av-tre-har-for-mye-radongass-i-huset-1.7643034