Dovre kommune oppfordrer alle med utleiebolig om å måle for radon

Dovre kommune skriver på sin side om følgende manglende måling kan gi:

Innen 1. januar 2014 skal en utleier kunne dokumentere at utleieboligen er under grenseverdiene.

For leieforholdet vil det kunne få store konsekvenser dersom du som utleier ikke sørger for at leieboligen oppfyller kravene innen tidsfristen. Har du ikke målt og gjort evt. tiltak innen 2014, og radonnivået er for høyt, vil det være en mangel ved leieboligen. Leier kan kreve retting eller heving av leieforholdet. Når det er slik at det er bevist en sammenheng mellom lungekreft og høye radonverdier i boligen, kan også utleier bli holdt ansvarlig dersom leier får lungekreft. Leier kan komme til å kreve erstatning for mistet evne til arbeid, sykdom, dødsfall osv.

Dersom leier finner at radonnivåene i boligen er for høye og du som utleier ikke har gjort tiltak, kan også leier igangsette tiltak på egenhånd dersom du ikke rettet feilen innen rimelig tid, samt kreve erstatning for utgiftene, i tillegg til kompensasjon for eget arbeid med saken.

Les hele saken her:

http://www.dovre.kommune.no/Modules/Article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=6142&Category.ID=592