Dinside skriver om siste frist for radonmålinger

Alle som leier ut bolig plikter å kontrollere radonnivået i utleieboligen samt å gjøre eventuelle utbedringer ifølge kravene i strålevernforskriften.
De nye reglene trer i kraft 1. januar 2014. Har du ennå ikke gjort målinger? Du kan fremdeles redde deg unna eventuelle sanksjoner fra myndighetene, dersom du får gjort målinger i løpet av denne vintersesongen.

Les hele reportasjen her:

http://www.dinside.no/925954/siste-frist-for-radonmaalinger