Dette må du vite om radon!

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Les mer:

http://www.oblad.no/nyheter/dette-ma-du-vite-om-radon-1.7776915?localLinksEnabled=false