Det opplyses om radon i eiendomsprospekt!

Det er svært sjelden det står noe om radon i prospekt, men i dette prospektet fra Tromsø står følgende:

Det gjøres oppmerksom på at dette kan være et av de områdene i Tromsø kommune der det er konstatert en forhøyet konsentrasjon av radongass. Det er anbefalt at det foretas radonmåling av boligene i området. Det vises til rapporten Kartlegging av radon i Tromsø kommune 2000/2001 utarbeidet av Statens Strålevern, internett:www.nrpa.no.

Les hele prospektet her:

http://www.eiendomsnett.no/vis/rubrikk/eiendomsprospekt/2822940.html