Det er behov for økt kunnskap om radon mener Statens Strålevern.

I en reportasje fra NRK Buskerud avsløres det at kun 8 av 21 kommuner i Buskerud har dokumenterte radonmålinger.

Les mer:

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/buskerud/1.10858813