Radonmåling

12 ting du kan gjøre for å forebygge kreft

I dagens media raser debatten rundt vidundermidler som kan fjerne kreftrisikoen som vi hver dag utsettes for gjennom mat, UV-stråling, alkohol, tobakk og andre ytre påvirkningsfaktorer. Kreftregisterets konklusjon er at man finner ikke ett vidundermiddel som fjerner kreftrisiko, men de har tatt for seg praktiske tips som kan hjelpe oss med å forebygge kreft. Aftenposten har samlet det hele i 12 punkter med tittelen:

Ikke la deg lure av vidundermidler. Her er 12 ting du faktisk kan gjøre for å forebygge kreft | Kreftregisteret

Radon omhandles i punkt 9, samt i punkt 8 om HMS på arbeidsplassen.

Les Aftenpostens artikkel her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ikke-la-deg-lure-av-vidundermidler-Her-er-12-ting-du-faktisk-kan-gjore-for-a-forebygge-kreft–Kreftregisteret-8222734.html

Bilde: By W.carter (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Radonmåling

Statens strålevern oppfordrer til radonmåling hjemme

Radonmåling er billig og såpass enkelt at de fleste kan få det til selv hjemme.

Det er mer og mer vanlig at kjøper krever å vite måleverdier fra radonmåling ved salg av bolig. Ved takst på bolig vil dette også påvirke tilstandsgrad som igjen påvirker verdien på huset man skal selge.

Har man utleiebolig er det lovpålagt å ha radonnivåer under Statens stråleverns grenseverdier.

Les mer i adressa.no her: http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2015/10/25/Strålevernet-oppfordrer-til-radonmåling-hjemme-11727483.ece

Radonmåling

Gjør din bolig radontrygg – Det kan redde liv

Nå er sesongen for radonmåling i gang. Mange vet ikke at de har høye radonnivåer hjemme fordi det er en gass som ikke sees, luktes eller føles. Det tryggeste er å måle med sporfilmer, slik Statens strålevern anbefaler.

Målesesongen starter 15. oktober og varer til 15. april. Du må måle i minimum to måneder. Derfor er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig hvis du ønsker både å måle, få gjennomført tiltak og kontrollmåle innen sesongen er over. Radongassen siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Om vinteren er radonkonsentrasjonen høyest og mest stabil.

Har du utleiebolig er du lovpålagt å dokumentere trygge radonnivåer (under 100 Bq/m3). De fleste eneboliger klarer seg med fire sporfilmer, en i hvert rom med varig opphold. (f.eks. stue og soverom). En liten leilighet klarer seg med to sporfilmer.

Bestillingsskjema for sporfilmer: http://radonkjeden.no/produkter/

Link til artikkel i Boligmentoren: https://boligmentoren.no/gjor-din-bolig-radontrygg-det-kan-redde-liv/

Medlemmer hos Boligmentoren vil få rabatt på radonmålinger: https://boligmentoren.no

Radonmåling

Europa setter fokus på radon på arbeidsplasser

Statens strålevern arrangerer en workshop i samarbeid med flere andre europeiske arbeids- og strålevernsmyndigheter. Workshopen kommer av et nytt EU-direktiv om radon på arbeidsplasser.

Kan dette bety en tydeliggjøring av det som er beskrevet i Arbeidstilsynets veileder 605 om radon på arbeidsplasser?

Hittil har svært få arbeidsplasser gjennomført radonmålinger, ulikt de fleste kommunale bygg, skoler og barnehager. Er din arbeidsplass radontrygg?

Link til Arbeidstilsynets veileder 605: http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=231659

Link til artikkel hos Statens strålevern: http://www.nrpa.no/nyheter/92780/radon-paa-arbeidsplassen

Radonmåling

15 000 boliger i Fredrikstad ligger i radonutsatt område

I Østfold er det mye uranholdig granitt, noe som avgir den giftige gassen radon. Fredrikstad topper lista, med flest private boliger i området – hele 15 000 boliger ligger i området med slik uranholdig granitt. Sarpsborg har over 6 000 boliger med samme utfordring, Hvaler, Halden og Råde har til sammen over 3 000 boliger. Svært mange private har ikke gjort radonmåling i sin bolig og enda færre har gjort radonreduserende tiltak.

NRK har i løpet av sommeren og høsten hatt flere artikler om temaet, hvor de har analysert radonkart og sammenfattet disse med innbyggertall i de forskjellige områdene rundt i landet. Østfold er et av de tettest befolkede områdene med radon i grunnen.

De vanligste tiltakene mot radon er å øke ventilasjonen, utføre tettetiltak og radonbrønn. Radonbrønn er det sikreste tiltaket for å senke høye radonnivåer.

Link til artikkel hos NRK. http://www.nrk.no/ostfold/na-bor-du-sjekke-om-du-har-radon-1.12600463

Bilde: By Kvikk (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Radonmåling

Tilkjørte masser kan gi radonfare

Tilkjørte masser, som pukk og stein kan inneholde Uran og radium, noe som igjen kan frigi radongass under huset. Områder som i utgangspunktet ikke har høye radonnivåer kan dermed få det tilkjørt med massene som blir lagt under huset. NGU (Norges Geologiske undersøkelse) har utarbeidet en prosedyre for hvordan man kan ta prøver av fyllmassene.

Som huseier kan du ta en radonmåling i inneluften i huset.

Alle hus som er bygd etter 2010 skal i utgangspunktet være sikret mot inntrenging av radongass fra grunnen.

Les Statens stråleverns artikkel her: http://www.nrpa.no/nyheter/92555/fyllmasser-under-huset-ditt-kan-gi-radonfare

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden går frem som et godt eksempel i Kristiansand-området

Studentsamskipnaden i Agder, SiA, var tidlig ute med radonmåling av sine hybler og bygningsmasse. De var i full gang med sine radonmålinger et år før loven trådte i kraft, 1. jan 2014.

Som så mange andre på Sørlandet var det mange av leilighetene som hadde høye radonnivåer. Tiltak mot radon ble iverksatt høsten 2013, med kontrollmålinger våren 2014.

For store organisasjoner med stor bygningsmasse er radon en langvarig prosess, der de er nødt til å jobbe med dette kontinuerlig over noen år for å få gjort radonmåling, tiltak mot radon, kontrollmåling, eventuelle nye tiltak mot radon, eventuelle nye kontrollmålinger osv.

SiA er i dag på god vei mot å bli fullstendig radonTRYGG.

radonTRYGG

radonTRYGG

Radonmåling

Kristiansand kommune burde ha informert bedre om radon

Kommuneoverlege Dagfinn Harr forteller til NRK at Kristiansand kommune burde ha informert befolkningen bedre om at de bor i et område med mye radon.

Kristiansand kommune er spesielt utsatt for den radioaktive gassen radon, som kommer opp fra bakken. Bydelen Vågsbygd skiller seg spesielt negativt ut.

Les artikkelen her: http://www.nrk.no/sorlandet/vedgar-for-darlig-radon-informasjon-1.12430400

Foto by (WT-shared) Carsten WT at wts wikivoyage (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Radonmåling

Radonbelte fra Stange til Otta

NRK melder om at mange i Hedmark og Oppland bør ta en radon-sjekk. Radonmåling gjørest enklest og billigst med sporfilm som kan bestilles nederst i skjemaet her.

Det nytter å gjøre tiltak, selv med veldig høye nivåer, slik denne boligeieren fra Stange i NRKs nyhetsinnslag erfarte. Boligeieren hadde 5 ganger maksverdien anbefalt av Statens strålevern.

Ingvild Finne, seniorrådgiver i Statens strålevern kan opplyse om at du kan gjøre 3 ting selv, nemlig å tette mot grunnen, ventilere eller det mest effektive tiltak som er radonsug/radonbrønn.

Se innslaget og artikkelen her: http://www.nrk.no/ho/mange-i-hedmark-og-oppland-bor-ta-en-radon-sjekk-1.12428320

Radonmåling

Lurer du på hva radon er?

Er du radonforvirret? Burde du måle? Hva er grenseverdi?

NRK har laget en oversikt over hva du kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på i forbindelse med radonmåling og radonreduserende tiltak.

Les artikkelen her: http://www.nrk.no/fordypning/sporsmal-og-svar-om-radon-1.12423488