Radon i areal planleggingen – Ny stråleverninfo fra Statens Strålevern

Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Strålevernet har utarbeidet en stråleverninfo som gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å vurdere dette.

Les mer:

http://www.nrpa.no/dav/b55a74e6b2.pdf

Radon innslag på NRK nyhetene – Foreldre rasende!

Foreldrene er rasende når de gjennom NRK får vite om radonmålingene som har vært på skolen de siste årene.

I årevis har det vært målt skyhøye verdier av den kreftfremkallende gassen på Løvås oppveksttun i Fyllingsdalen i Bergen, uten at foreldrene har hørt om det fra skolens ledelse.

Se innslag:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8310586

Radonduk ikke alltid nødvendig

Mellom Nesttun og Hop i Bergen har Stoltz Entreprenør AS ført opp et bygg med 19 leiligheter for Stoltz Bolig AS.

Sakset form
Prosjektleder Rune Matre i Stoltz Bolig forteller at den skrånende tomten er på 3,9 mål og har fjellgrunn.

– Vi har sprengt bort deler av fjellet på tomten for å få pass til bygget og sikret fjellskjæringene. Siden bygget har luftet parkeringsgarasje var det ikke behov for radonduk under bygget.

Les mer:

http://www.bygg.no/prosjekter/nesttunhagen

Hamar Arbeiderblad skriver om at gymsal må stenges pga høye radonnivåer!

SKYHØYE RADONVERDIER: I gymsalen på Moelv ungdomsskole ble det målt 870 becquerel. Det skyhøyt over myndighetenes tillatte grense. Her fra skolens gymsalgarderobe ved en annen anledning.

Les mer:

http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/173642/Default.aspx

Skoler i Telemark kan bli stengt for manglende radonmålinger og andre forhold.

Skolene er Buer, Kjørbekkhøgda, Mæla og Klyve i Skien, og Grasmyr i Bamble.

Les mer:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.8238534

Radon i skoler og barnehager – oppdatert informasjon fra Statens Strålevern

Strålevernforskriften stiller krav til radon for skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem.

Les mer:

http://www.nrpa.no/radon/radon-i-skoler-og-barnehager

Nye Sintef veiledninger til legging av radonmembraner

Tre nylig publiserte anvisninger i Byggforsk-serien tar for seg utfordringer knyttet til fundamentering og lastoverføring fra ringmur til byggegrunn. Forskjellige plasseringer av radonmembran og hvilke hensyn man må ta til radonmembraner er også vist i eksemplene.

Les mer:

http://www.sintef.no//Presserom/Pressemeldinger/Trygg-prosjektering-av-ringmurer/

Radonforekomster kartlagt ved 11 skoler i Bergen

Bergen kommune har gjennomført kartlegging av radonforekomster ved de 11 skolene med størst behov for inneklimatiltak. I noen rom ved fem skolebygg er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å få ned radonnivået Kartleggingen av radon er gjort i forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg. Undersøkelsene inngår som en del av den tilstandsdokumentasjonen som tilsynet har bedt om. Resultatene blir nå oversendt til tilsynsmyndighetene. Radonmålingene blir ettersendt fordi målingene må foretas over lang tid.

Les mer : https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/inneklimaet-i-skolen/article-97284

 

Presentasjonar frå konferanse: Strengare radonreglar

Statens strålevern har saman med KS Hordaland, Ullesvang Herad og Fylkeslegen i Hordaland arrangert konferansen «Strengare radonreglar – er din kommune klar?». Konferansen vart heldt i Ullensvang 25.-26. april 2011

Les mer på Statens Strålevern sine sider.

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89105::0:6281:5:::0:0

 

Skien – Problemer for ny skole

Flere av skolene i Skien har for store verdier av radon, og den aller verste er Mæla ungdomsskole. På den svært nye skolen er det målt et årsgjennomsnitt på 3250 becquerel. Grensa for å sette inn tiltak er 200.

Les mer:

http://www.varden.no/meninger/leder/nye-problemer-for-ny-skole-1.7387302