9 myter om radon

Det er anslått at cirka 370 nordmenn dør årlig, som følge av lungekreft fra radon. Til sammenligning døde mindre enn 100 nordmenn i trafikken i 2017. Her er 9 myter om radon

1 – Du trenger ikke måle fordi radonkartet sier du bor utenfor faresonen.

Radonnivåer kan variere veldig, selv innen små områder. Derfor kan ikke radonkart brukes for å si noe om radonnivåene i et bestemt bygg. Det kan også være radon i tilkjørte fyllmasser. I noen sjeldne tilfeller kan også andre byggematerialer være radonholdige. Radon kan også komme inn med brønnvannet.

Du er altså nødt til å måle for å være sikker.

2 – Bygget har radonsperre, derfor er det ikke radon her.

Hvis det ikke har vært foretatt radonmåling etter at bygget ble oppført, vet man ikke om radonsperren er tett. Radonsperre i seg selv er ingen garanti for at det ikke er høye nivåer.

3 – Naboen har lave radonnivåer, og jeg trenger derfor ikke måle.

Radon kan ha store lokale variasjoner. Dette kan komme av fyllmasser, grunnforhold, om bygget er bygget med eller uten radonsperre, eller om sperrelaget er punktert. Det kan være små sprekker i byggets såle, som gjør at radonluft trenger inn. Den eneste måten å vite, er ved å måle.

4 – Jeg skal pusse opp i kjelleren, så jeg må legge radonsperre.

Ved oppussing av kjeller er det kanskje naturlig å legge en radonsperre. Det er likevel viktig å være klar over at dette er vanskelig å få tett i en eksisterende bolig. Derfor kan det være rimeligere å legge inn en passiv radonbrønn. Denne føres ned i pukklaget, og er der i tilfelle nivåene er høye etter ferdig oppussing. Det kontrollmåles i etterkant, og ved høye nivåer kan radonbrønnen aktiveres. Dette gjelder i hovedsak enkle oppussinger. Ved søknadspliktig oppussing lønner det seg å ta kontakt med et radonfirma for å få råd.

5 – Jeg har målt lave nivåer, derfor trenger jeg ikke måle igjen.

Det er gode sjanser for at det er slik. Men radonkonsentrasjonen kan forandre seg over tid. Derfor anbefaler Statens strålevern at radonnivåene måles hvert 5. år. Hvis du har målt lave nivåer to ganger, kan det gå ti år mellom hver måling. Det anbefales å måle ved bruksendring og ved større ombygginger. Det kan også være lurt å måle om det har vært sprengningsarbeid i nærheten.

6 – I enebolig med utleiedel trenger jeg bare å måle utleiedelen.

Det er sant at du bare er lovpålagt å måle utleiedelen. Men det er rimelig å måle radon, og hvis nivåene skulle vise seg å være høye, vil du ha behov for å vite noe om hele bygget – ikke bare utleiedelen. På denne måte vil du ha bedre mulighet til å gjøre det rette tiltaket for hele bygget.

7 – Jeg kan bruke ventilasjonsanlegget til å fjerne radon.

Ventilasjonsanlegg generelt er et veldig ineffektivt tiltak for å senke radonnivåer. Det krever mye energi og har begrenset effekt. Et permanent tiltak (radonbrønn/radonsug) vil være langt mer kostnadseffektivt.

8 – Jeg trenger bare å måle en dag i hvert rom med en digital måler.

Siden radonnivåer varierer stort fra dag til dag, er ikke dette å anbefale. Du bør minimum måle 1 uke med digitale målere, for deretter å måle lenger i rom med høye nivåer. Statens strålevern anbefaler måling i minimum to måneder i vinterhalvåret.

9 – Forskning sier at radon ikke er farlig.

Det er feil. Radon utgjør den største stråletrusselen som Ola Nordmann utsettes for. Langt mer enn medisinsk stråling, nedfall fra Tsjernobyl, stråling fra verdensrommet etc. Radon står for ca. halvparten av stråledosene vi mottar i Norge. Se forskningsartikkel publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening:

Trenger du tiltak?

Har du allerede målt høye radonnivåer, ta kontakt med oss så deler vi gjerne av våre erfaringer.

Sesongen for radonmåling er i gang

3 ting du må sjekke huset for i løpet av vinteren

Ifølge Folkehelseinstituttet har hvert tredje hjem problemer med fukt som kan lede til astma, allergier og andre sykdommer. Samtidig dør i gjennomsnitt 300 nordmenn årlig av radongass.

Luft godt

Hvert tredje hjem sliter med helseskadelig fukt, mener ekspertene.

– Den beste tiden å sjekke boligen for fukt, muggsopp eller radongass er nå i de kaldeste vintermånedene. Det har også en positiv helseeffekt å lufte godt ut hjemme og holde en riktig innetemperatur, sier fagdirektør Espen Fuglesang i Norges Takseringsforbund i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Sjekk loft og kjeller

Folkehelseinstituttet opplyser videre at det de fleste av disse skadene i krypkjellere og uinnredede loft, men også i oppholdsrom hvor fuktskadene kan utgjøre et helseproblem er det fukt. Det er først og fremst luftveisplager som astma, pustebesvær, hoste, luftveisinfeksjoner, bronkitt samt eksem som forbindes med fuktige innemiljøer.

Ifølge Fuglesang er vintermånedene godt egnet til å avsløre fukt og kondens som dannes i oppvarmede rom der reoler, skap og bilder står inntil en yttervegg. Spesielt soverommet, der sengegavlen ofte står inntil en kald yttervegg, er utsatt for kondens som dannes der fuktig luft møter kald yttervegg.

– Dette er ofte en kilde til muggsoppvekst, noe som er svært negativt for inneklimaet, sier fagdirektøren i Norges Takseringsforbund.

Radonsjekk

– Hvert år forårsaker radon rundt 300 dødsfall i Norge. Enten du bor i et utsatt område eller ikke, er det lurt å få undersøkt huset for den lumske gassen. Det beste tidspunktet for å få utført en slik test er på vinteren, sier Fuglesang.

Statens strålevern anbefaler målinger over minst to måneder i løpet av vintermånedene. Radongassen avgir stråling til lungene og er den viktigste årsaken til lungekreft i Norge utenom røyking.

Ifølge Statens strålevern er også sjansen for å bli eksponert for den kreftfremkallende gassen større om vinteren. Da blir nemlig gassen oppkonsentrert i vårt innemiljø og luftes i mindre grad ut. Radon kan verken luktes eller ses, og oppdages bare ved måling.

Les artikkelen og mer i Folkebladet http://www.folkebladet.no/nyheter/2018/02/12/Nå-bør-du-sjekke-huset-for-dette-16069106.ece

Flyttet på dagen etter å ha målt høye radonnivåer

Leieboerne flyttet ut på dagen etter å hå målt høye radonnivåer. De krevde hotelldøgn dekket og husleiekontrakten opphevet ovenfor utleier, melder magasinet Hus & Bolig.

Beboerne hadde ved eget initiativ utført radonmåling over kort tid. Punktmålinger de foretok i boligen viste nivåer fra 340 til 425 Bq/m3 i boligen.

Utleier ønsket å tilby leieboerne en ny langtidsmåling og eventuelt tiltak for å redusere radonnivåene om de her skulle vise seg å være for høye.

Beboerne ønsket ikke å bo der og ville ha utleier til å dekke både hotellopphold og oppsigelsestiden i leiekontrakten. Husleietvistutvalget var derimot ikke enig – de gav medhold til utleier på bakgrunn av at korttidsmålinger ikke er nok til å oppheve et leieforhold. Utleier viste også velvilje til å rydde opp om det skulle vise seg at det var et mer omfattende problem.

Radonverdier kan variere sterkt fra dag til dag, det er derfor Statens strålevern anbefaler langtidsmåling.

Har du ikke målt radon? Se på utvalg av målere her https://radonkjeden.no/nettbutikk/

Les mer her https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/helse/redsel-for-radon-er-ingen-fluktgrunn/

En av fire boliger har høye radonnivåer

En ny undersøkelse viser at hver fjerde bolig i kommunene i Vestfold har for høye radonnivåer, skriver NRK.

Miljørettet helsevern i Vestfold gjennomførte et prosjekt mellom 2010 og 2014 der det ble målt radon i boliger. Alle kommunene i Vestfold var med, bortsett fra Sandefjord og Larvik.

Det ble gjennomført 12245 radonmålinger ved 3528 forskjellige adresser. Rapporten kom ut i januar 2017.

Bestill sporfilmer for å måle radon her: http://radonkjeden.no/sporfilm/

Les artikkelen her: https://www.nrk.no/vestfold/hoye-radonverdier-i-hver-fjerde-bolig-1.13344738

 

Passive radontiltak slaktes

I en ny undersøkelse gjort av Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark slaktes et av de vanligste tiltakene mot radon for Danmark, som også benyttes i Norge, skriver Teknisk Ukeblad.

Metoden er passiv radonbrønn, som baserer seg på såkalt termisk oppdrift – nemlig at vi har en temperaturforskjell mellom ute og inne som skaper oppdrift i luftstrømmene. Jordluft og radon suges fra bakken og ut gjennom et lukket rørsystem ved hjelp av at varm luft stiger. Undersøkelsen avdekker at dette kun fungerer tilfredsstillende i vinterhalvåret, som er den tiden vi måler radon. Derfor kan det også være vanskeligere å oppdage at den passive brønnen ikke fungerer optimalt.

Radonkjeden bruker bare aktive radonbrønner.

Les hele artikkelen her: https://www.tu.no/artikler/radontiltak-slaktes-metoden-fungerer-bare-halve-aret/368123

Senket radonnivået fra 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3

Hvorfor skal vi måle radon om vinteren?

Radonmålinger skal gjøres i løpet av vinterhalvåret, nærmere bestemt fra oktober til april, i følge Statens strålevern.

Hvorfor skal vi gjøre radonmålinger om vinteren?

Jo, det er flere årsaker til dette – Om vinteren lukker vi dører og vinduer noe som gjør at vi måler radonkonsentrasjonen som faktisk er i huset. Vi varmer også opp luften inne i huset vårt, noe som gjør at den varme luften stiger og skaper et større undertrykk i nedre etasjer enn det ellers ville ha vært. Radonnivåene blir altså høyere i vinterhalvåret. Måleinstrumentene som brukes er også mer presise ved høye radonnivåer.

Man kan radonmåle med elektroniske måleapparater eller såkalte sporfilmer, men siden radonmålingen må vare i minimum 2 måneder for å få en god gjennomsnittsverdi blir det ofte mest praktisk og rimelig med sporfilmer.

Bestill sporfilmer for å måle radon her

Les mer hos Statens strålevern her: http://www.nrpa.no/nyheter/93433/tid-for-aa-maale-radon

Hadsel kommune har kontroll over radonnivåene

Ordføreren i Hadsel kommune ba om full oversikt på radonsituasjonen i kommunen etter at det ble kjent at kommunen tidligere hadde målt forhøyede radonnivåer – uten å gi elever, lærere, foreldre og politikere informasjon om dette, melder Vesterålen Online.

Kommunen har kontroll på bygningsmassen og følger Statens stråleverns anvisninger for radonmålinger.

Les artikkelen her: http://www.vol.no/nyheter/sortland/2016/06/06/Lave-becquerelverdier-i-Sortland-12844965.ece?device=classic

Ekstraordinært radonmøte i Hadsel kommune

Etter det ble kjent at Stokmarknes skole og Melbu skole fant høye radonnivåer, uten å informere politikerne, foreldre og de ansatte, ber Ordføreren i Hadsel nå om å bli skriftlig orientert. Bladet Vesterålen skriver videre om at ordføreren ønsker informasjon om hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres videre.

Les saken hos Bladet Vesterålen her: http://www.blv.no/hadsel/nyheter/skoler/ber-om-radon-orientering/s/5-9-124402

Les saken om at kommunen holdt tyst her: http://radonkjeden.no/kommune-holdt-tyst-om-hoye-radonnivaer/