Flyttet på dagen etter å ha målt høye radonnivåer

Leieboerne flyttet ut på dagen etter å hå målt høye radonnivåer. De krevde hotelldøgn dekket og husleiekontrakten opphevet ovenfor utleier, melder magasinet Hus & Bolig.

Beboerne hadde ved eget initiativ utført radonmåling over kort tid. Punktmålinger de foretok i boligen viste nivåer fra 340 til 425 Bq/m3 i boligen.

Utleier ønsket å tilby leieboerne en ny langtidsmåling og eventuelt tiltak for å redusere radonnivåene om de her skulle vise seg å være for høye.

Beboerne ønsket ikke å bo der og ville ha utleier til å dekke både hotellopphold og oppsigelsestiden i leiekontrakten. Husleietvistutvalget var derimot ikke enig – de gav medhold til utleier på bakgrunn av at korttidsmålinger ikke er nok til å oppheve et leieforhold. Utleier viste også velvilje til å rydde opp om det skulle vise seg at det var et mer omfattende problem.

Radonverdier kan variere sterkt fra dag til dag, det er derfor Statens strålevern anbefaler langtidsmåling.

Har du ikke målt radon? Se på utvalg av målere her https://radonkjeden.no/nettbutikk/

Les mer her https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/helse/redsel-for-radon-er-ingen-fluktgrunn/

En av fire boliger har høye radonnivåer

En ny undersøkelse viser at hver fjerde bolig i kommunene i Vestfold har for høye radonnivåer, skriver NRK.

Miljørettet helsevern i Vestfold gjennomførte et prosjekt mellom 2010 og 2014 der det ble målt radon i boliger. Alle kommunene i Vestfold var med, bortsett fra Sandefjord og Larvik.

Det ble gjennomført 12245 radonmålinger ved 3528 forskjellige adresser. Rapporten kom ut i januar 2017.

Bestill sporfilmer for å måle radon her: http://radonkjeden.no/sporfilm/

Les artikkelen her: https://www.nrk.no/vestfold/hoye-radonverdier-i-hver-fjerde-bolig-1.13344738

 

Passive radontiltak slaktes

I en ny undersøkelse gjort av Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark slaktes et av de vanligste tiltakene mot radon for Danmark, som også benyttes i Norge, skriver Teknisk Ukeblad.

Metoden er passiv radonbrønn, som baserer seg på såkalt termisk oppdrift – nemlig at vi har en temperaturforskjell mellom ute og inne som skaper oppdrift i luftstrømmene. Jordluft og radon suges fra bakken og ut gjennom et lukket rørsystem ved hjelp av at varm luft stiger. Undersøkelsen avdekker at dette kun fungerer tilfredsstillende i vinterhalvåret, som er den tiden vi måler radon. Derfor kan det også være vanskeligere å oppdage at den passive brønnen ikke fungerer optimalt.

Radonkjeden bruker bare aktive radonbrønner.

Les hele artikkelen her: https://www.tu.no/artikler/radontiltak-slaktes-metoden-fungerer-bare-halve-aret/368123

Senket radonnivået fra 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3

Hvorfor skal vi måle radon om vinteren?

Radonmålinger skal gjøres i løpet av vinterhalvåret, nærmere bestemt fra oktober til april, i følge Statens strålevern.

Hvorfor skal vi gjøre radonmålinger om vinteren?

Jo, det er flere årsaker til dette – Om vinteren lukker vi dører og vinduer noe som gjør at vi måler radonkonsentrasjonen som faktisk er i huset. Vi varmer også opp luften inne i huset vårt, noe som gjør at den varme luften stiger og skaper et større undertrykk i nedre etasjer enn det ellers ville ha vært. Radonnivåene blir altså høyere i vinterhalvåret. Måleinstrumentene som brukes er også mer presise ved høye radonnivåer.

Man kan radonmåle med elektroniske måleapparater eller såkalte sporfilmer, men siden radonmålingen må vare i minimum 2 måneder for å få en god gjennomsnittsverdi blir det ofte mest praktisk og rimelig med sporfilmer.

Bestill sporfilmer for å måle radon her

Les mer hos Statens strålevern her: http://www.nrpa.no/nyheter/93433/tid-for-aa-maale-radon

Hadsel kommune har kontroll over radonnivåene

Ordføreren i Hadsel kommune ba om full oversikt på radonsituasjonen i kommunen etter at det ble kjent at kommunen tidligere hadde målt forhøyede radonnivåer – uten å gi elever, lærere, foreldre og politikere informasjon om dette, melder Vesterålen Online.

Kommunen har kontroll på bygningsmassen og følger Statens stråleverns anvisninger for radonmålinger.

Les artikkelen her: http://www.vol.no/nyheter/sortland/2016/06/06/Lave-becquerelverdier-i-Sortland-12844965.ece?device=classic

Ekstraordinært radonmøte i Hadsel kommune

Etter det ble kjent at Stokmarknes skole og Melbu skole fant høye radonnivåer, uten å informere politikerne, foreldre og de ansatte, ber Ordføreren i Hadsel nå om å bli skriftlig orientert. Bladet Vesterålen skriver videre om at ordføreren ønsker informasjon om hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres videre.

Les saken hos Bladet Vesterålen her: http://www.blv.no/hadsel/nyheter/skoler/ber-om-radon-orientering/s/5-9-124402

Les saken om at kommunen holdt tyst her: http://radonkjeden.no/kommune-holdt-tyst-om-hoye-radonnivaer/

Kommune holdt tyst om høye radonnivåer

Stokmarknes skole og Melbu skole fant så tidlig som i 2014 ut at de hadde radonnivåer over Statens stråleverns grenseverdier.  Allikevel ble ikke politikere, elever, foreldre og lærere informert om dette, skriver Vesterålen Online på side nettsider.

Rådmannen i Hadsel kommune, påtar seg ansvaret, selv om han selv ikke var ansatt i denne stillingen på tidspunktet. Skolene har midlertidig satt ventilasjonsanlegget på døgnkontinuerlig drift og har med dette klart å ventilere bort nok av radongassen til at de nå befinner seg under grenseverdien.

Link til sakene:

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/05/27/Orienterte-ikke-om-høye-radonfunn-ved-Hadsel-skoler-12800833.ece?device=classic

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/05/29/Den-første-målingen-ga-grunn-til-bekymring-12806478.ece

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/05/28/Hovedverneombudet-ble-varslet-for-to-uker-siden-12801469.ece

Enklere krav til utleiebolig – gjelder dette radon?

Huseier må fortsatt dokumentere radonnivåer under grenseverdien.

Før jul kom en pressemelding fra regjeringen etter høring av forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for eksisterende bygg. Målet var å få til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

Det gis nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod skal gjøres om til soverom innenfor en boenhet, står det i pressemeldingen.

Dette påvirker også reglementet for radon. Det er ikke lenger krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Men man må fortsatt dokumentere radonnivåer innenfor gitte grenseverdier. Dette gjøres enklest ved å gjøre en langtidsmåling med sporfilmer. (Bestill sporfilmer her )

Her er de tekniske kravene det lempes på (punkter fra regjeringen.no):

  • Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.
  • Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde. 

  • Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.
  • Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.
  • Ikke krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.
  • Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.
  • Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.
  • Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.
  • Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.
  • Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

Reglene gjelder fra 1. januar 2016

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bygge-om-og-leie-ut-egen-bolig-fra-nyttar/id2465552/

http://www.aftenposten.no/bolig/Dette-er-de-nye-reglene-for-bolig-fra-1-januar-663261_1.snd

http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/enklere-a-ta-i-bruk-bod-loft-og-kjeller-som-oppholdsrom/

Radonmåling

Historiens første radondag!

Historiens første radondag – Den Europeiske Radondagen markeres lørdag den 7. november.

Dagen markeres, passende nok, på Marie Curies bursdag i måneden som også er en global bevissthetsmåned for lungekreft. Radon er den 2. mest vanlige årsaken til lungekreft, etter røyking.

Den Europeiske Radondagen – European Radon Day – er et initiativ fra European Radon Association (ERA).

Radonkjeden markerer dagen med 20 % rabatt på alle radonmålinger og radonbefaringer bestilt denne dagen. Bestilles her.

Les mer om markeringen her: http://radoneurope.org/index.php/activities-and-events-2/european-radon-day/

Les mer om Lungekreft her: https://www.lhl.no/lunge/lungekreft/