Radon i Bergen

Radon i Bergen
Radon i Bergen

I Bergen har hele 12 621 boliger for høye radonnivåer. Totalt omfatter dette 55 888 innbyggere og er et av de områdene i landet med mest radon per innbygger. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.