Bergen kommune oppfordrer alle til å måle radon

– Det er en anbefaling vi går ut med av flere årsaker. Det er for det første ikke så lenge siden Statens strålevern skjerpet inn kravene til hvilke grenseverdier som gjelder. Dessuten går vi nå inn i en måleperiode. Radon bør måles i vinterhalvåret, fra oktober til april, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder i Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Les mer:

http://www.bt.no/bolig/–Na-bor-du-male-radon-2792187.html