Aukra kommune advarer mot telefonsalg av måleutstyr til private.

Aukra kommune advarer mot telefonsalg av måleutstyr til private.

Statens strålevern anbefalar ikkje kjøp av radon målingar ved telefonsalg! Aukra kommune anbefalar personar som skal gjere målingar i sine bustadar om å sjekke ut tilbydarar på nettet for å sjekke pris og tilbod. Les hele saken her:
showArticle.asp?level=6438&modid=2829&lngNewsID=61174