Aukra kommune advarer mot telefonsalg av måleutstyr til private.

Statens strålevern anbefalar ikkje kjøp av radon målingar ved telefonsalg! Aukra kommune anbefalar personar som skal gjere målingar i sine bustadar om å sjekke ut tilbydarar på nettet for å sjekke pris og tilbod. Les hele saken her:
showArticle.asp?level=6438&modid=2829&lngNewsID=61174