Arbeidstilsynet gav Nesseby kommune pålegg om radonsanering

Finmark Dagblad skriver om Arbeidstilsynet som gav Nesseby kommune pålegg om radonmåling og radonsanering.

Arbeidstilsynet truet med dagbøter om ikke lufta til oppvekstsenteret i  Nesseby ble målt. Nå er resultatet klart, og alt i skjønneste orden. Radonverdiene i oppvekstsenteret var svært høye da lufta ble målt i fjor.  Radon er et radioaktivt grunnstoff som øker risikoen for lungekreft.

Arbeidstilsynet ga 17. april Nesseby kommune pålegg om å gjennomføre en ny  måling og rapportere funnene, samt hvordan målingen ble foretatt.

16. september hadde tilsynet fortsatt ikke mottatt noen rapport, og varslet  tvangsmulkt på 500 kroner per virkedag om pålegget ikke ble fulgt opp.

Les hele artikkelen her:

http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article7617272.ece